Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-BS155
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng cộng tác, Trung tâm thanh lý hợp đồng cộng tác với cộng tác viên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chấm dứt hợp đồng cộng tác; biên bản thanh lý hợp đồng cộng tác; Quyết định thu hồi thẻ của Giám đốc Sở Tư pháp. Cộng tác viên nộp lại thẻ cộng tác viên và bàn giao lại hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý đang thực hiện cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cộng tác viên nộp đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng cộng tác hoặc Trung tâm Trợ giúp pháp lý phát hiện cộng tác viên có hành vi vi phạm các quy định về việc sử dụng Thẻ cộng tác viên hoặc vi phạm pháp luật trợ giúp pháp lý đến mức phải chấm dứt hợp đồng cộng tác hoặc cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi thẻ cộng tác viên quy định tại Khoản 1 Điều 30 Nghị định số 07/2007/NĐ - CP ngày 12/01/2007.
* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Trợ giúp pháp lý số 082 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Bước 2: Trung tâm quyết định chấm dứt hợp đồng cộng tác viên và thanh lý hợp đồng cộng tác với cộng tác viên.
Bước 3: Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý làm văn bản đề nghị Giám đốc Sở Tư pháp thu hồi thẻ cộng tác viên (gửi kèm văn bản xác nhận vi phạm pháp luật của cộng tác viên).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cộng tác viên có hành vi vi phạm các quy định về sử dụng thẻ cộng tác viên theo Điều 29 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP hoặc có hành vi vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý đến mức phải chấm dứt hợp đồng cộng tác;
- Cộng tác viên thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi thẻ cộng tác viên theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP.
Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng cộng tác hoặc văn bản xác định cộng tác viên có hành vi vi phạm về quy định sử dụng thẻ hoặc vi phạm pháp luật trợ giúp pháp lý.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa trung tâm trợ giúp pháp lý với cộng tác viên - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-BS155
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
47