Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-BS156
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh hoặc Chi nhánh của Trung tâm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh (số 082 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.) hoặc Chi nhánh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu thay đổi hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu và xác minh vụ việc (nếu có).
Bước 2: Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý hoặc Trưởng Chi nhánh ra quyết định thay thế Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên hoặc Luật sư cộng tác viên để thực hiện trợ giúp pháp lý cho họ.
Bước 3: Nhận quyết định thay đổi Trợ giúp viên pháp lý, Cộng tác viên hoặc Luật sư cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý hoặc Chi nhánh của Trung tâm.
Yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, Giám đốc Trung tâm TGPL, Trưởng Chi nhánh, cơ quan tiến hành tố tụng.
Các giấy tờ tài liệu chứng minh phải thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý theo Điều 45 Luật TGPL.
Biên bản xác minh vụ việc của Trung tâm Trợ giúp pháp lý (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-BS156
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21