Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-BS166
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các tổ chức hành nghề công chứng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở các Phòng Công chứng
Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ; nếu thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu công chứng sau 15 giờ thì việc công chứng được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp có tình tiết phức tạp thì không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Người có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại một trong các tổ chức hành nghề công chứng sau:
* Địa điểm thực hiện thủ tục hành chính.
- Phòng Công chứng số 1: số 082 đường Trần Hưng Đạo, phường 2, thị xã Tây Ninh
- Phòng Công chứng số 2: Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
- Phòng Công chứng số 3: Thị trấn Tân Châu, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.
* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định). Riêng thứ 7 sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút.
* Công chứng viên tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người yêu cầu công chứng. Giải thích các quy định pháp luật liên quan đến việc ký kết hợp đồng, kiểm tra năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng.
* Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. Không để người yêu cầu công chứng phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.
* Nghiêm cấm cán bộ, viên chức tiếp nhận hồ sơ tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
Bước 2: * Công chứng viên xử lý hồ sơ, kiểm tra tính hợp pháp của hợp đồng, trường hợp nghi ngờ thì xác minh (thời gian xác minh không tính vào thời gian xử lý hồ sơ).
*Những người (hoặc đại diện hợp pháp) tham gia giao dịch đọc lại nội dung hợp đồng. Trong trường hợp không có dự thảo, người yêu cầu công chứng tuyên bố nội dung hợp đồng trước Công chứng viên . * Công chứng viên phải ghi chép lại đầy đủ nội dung mà người yêu cầu công chứng đã tuyên bố.
* Công chứng viên hướng dẫn người yêu cầu công chứng, người làm chứng, người phiên dịch (nếu có) ký, điểm chỉ vào hợp đồng trước mặt mình.
Bước 3: Công chứng viên ký công chứng hợp đồng. Hướng dẫn đối tượng công chứng nộp các loại phí, lệ phí theo quy định.
Người yêu cầu công chứng phải xuất trình các giấy tờ sau:
- Phiếu yêu cầu công chứng
- Dự thảo Hợp đồng, văn bản giao dịch về bất động sản (mẫu số 05/HĐCN; mẫu số 06/HĐCN; mẫu số 07/HĐCN; mẫu số 08/HĐMB; mẫu số 09/HĐMB; mẫu số 10/HĐTA; mẫu số 11/HĐTA; mẫu số 12/HĐTA; mẫu số 13/HĐTA; mẫu số 14/HĐT; mẫu số 15/HĐT; mẫu số 16/HĐT; mẫu số 17/HĐT; mẫu số 18/HĐTC; mẫu số 19/HĐTC; mẫu số 20/HĐTC; mẫu số 21/HĐTC; mẫu số 22/HĐGV; mẫu số 23/HĐGV; mẫu số 24/HĐGV; mẫu số 25/HĐGV ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT).
- Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác;
- Bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;
- Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân, tài sản chung, riêng của người có quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;
Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà hồ sơ yêu cầu công chứng còn có thêm một hoặc các giấy tờ sau đây:
+ Trường hợp nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp hoặc nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, trong khu vực rừng phòng hộ: Bản sao Sổ hộ khẩu.
+Văn bản khai nhận hoặc phân chia di sản;
+ Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất: Đơn xin tách thửa, hợp thửa.
+ Trường hợp có tài sản gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó bán, cho thuê, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn:
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo quy định của pháp luật về nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo quy định của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ (gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).
+ Trường hợp bên có quyền sử dụng đất là tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01/7/2004 mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm; tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
Văn bản xác nhận tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc ngân sách nhà nước.
(Theo quy định tại Thông tư 92/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính, thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận về nguồn gốc tiền đã nộp về sử dụng đất gồm: Bộ Tài chính đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế do Bộ, ngành Trung ương hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; Sở Tài chính đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc các tổ chức kinh tế không do Nhà nước quyết định thành lập; Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do đại diện chủ sở hữu xác nhận; công ty thành viên hạch toán độc lập là thành viên tổng công ty nhà nước do Hội đồng quản trị tổng công ty nhà nước xác nhận).
+ Trường hợp thế chấp tài sản hình thành trong tương lai mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc phải lập dự án đầu tư: Bản sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
+ Đối với trường hợp bán phần quyền sở hữu của mình trong tài sản chung: Văn bản đã thông báo cho các chủ sở hữu chung khác trong thời hạn ít nhất là ba (03) tháng về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua (khoản 3 Điều 223 Bộ Luật Dân sự).
+ Trường hợp có chủ sở hữu chung vắng mặt và không xác định được nơi cư trú của người đó thì các chủ sở hữu chung còn lại phải có đơn yêu cầu tòa án tuyên bố người đó mất tích theo quy định của pháp luật trước khi thực hiện bán nhà ở đó.
Các giấy tờ liên quan khác theo quy định của pháp luật.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
Tải về
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Tải về
Hợp đông chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đẩt
Tải về
Hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư
Tải về
Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Tải về
Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Tải về
Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất
Tải về
Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư
Tải về
Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất
Tải về
Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư
Tải về
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
Tải về
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Tải về
Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất
Tải về
Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư
Tải về
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
Tải về
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Tải về
Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất
Tải về
Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư
Tải về
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
Tải về
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Tải về
Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất
Tải về
Phí, lệ phí công chứng
Tải về
Phiếu yêu cầu công chứng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Xem tệp đính kèm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-BS166
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25