Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-BS224
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Thời hạn giải quyết: Mười lăm (15) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm có thời hạn 03 năm kể từ ngày được ký cấp số chứng nhận hoặc gia hạn. Trước khi hết hạn nếu muốn tiếp tục kinh doanh thì tổ chức, cá nhân phải làm thủ tục đề nghị gia hạn giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế Tây Ninh (107 Lê Lợi, khu phố 4, phường 2, Thị xã Tây Ninh).
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
+ Sáng từ 7h - 11h30 phút
+ Chiều từ 13h 30 phút - 17h 00 (ngày lễ nghỉ) Bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu hẹn trả kết quả và hướng dẫn nộp phí, lệ phí cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc. Nghiêm cấm cán bộ tiếp nhận hồ sơ không được tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định.
- Chuyển hồ sơ cho Phòng Đăng ký chứng nhận sản phẩm xử lý
Bước 2: Phòng đăng ký chứng nhận sản phẩm - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện các công việc sau:
- Kiểm tra hồ sơ, vào sổ theo dõi, giải quyết.
- Trình Lãnh đạo ký cấp Giấy chứng nhận
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
- Sở Y tế Tây Ninh (107 Lê Lợi, khu phố 4, phường 2, Thị xã Tây Ninh).
Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại giấy hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.
- Trả giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo quy định.
Công văn xin gia hạn Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 6) kèm Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và tiêu chuẩn cơ sở lần trước (bản gốc hoặc bản sao công chứng).
Phiếu kết quả xét nghiệm định kỳ đối với sản phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm đặc biệt nhập khẩu (do thương nhân tự gửi hoặc do cơ quan kiểm tra lấy mẫu tại cơ sở sản xuất, phân phối gửi cơ quan thử nghiệm được công nhận hoặc được chỉ định của Việt Nam cấp) hoặc các thông báo lô hàng đạt chất lượng nhập khẩu đối với thực phẩm thông thường nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu;
01 mẫu sản phẩm có nhãn đang lưu hành (kèm nhãn phụ đối với thực phẩm nhập khẩu);
Bản phô tô giấy chứng nhận cơ sở thực phẩm đủ điều kiện vệ sinh chung (đối với sản phẩm sản xuất trong nước) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
Bản phô tô biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin gia hạn Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy gia hạn chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm 50.000 đồng
Phí thẩm định xét duyệt hồ sơ gia hạn chứng nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm 150.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm cho các sản phẩm thực phẩm đã được cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-BS224
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26