Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-BS234
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hội đồng giám định Y khoa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hội Đồng Giám Định Y Khoa - Sở Y tế
Thời hạn giải quyết: Ba mươi (30) ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên bản giám định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức cơ quan hoặc cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hội đồng giám định y khoa Tây Ninh địa chỉ (Số 288 đường 30/4, khu phố 1, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
+ Sáng từ 7h - 11h 30’.
+ Chiều từ 13h 30’ - 17h 00 (ngày lễ nghỉ).
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu hẹn trả kết quả và hướng dẫn nộp lệ phí cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc. Nghiêm cấm cán bộ tiếp nhận hồ sơ không được tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định.
Chuyển hồ sơ cho Phòng khám chuyên môn giải quyết.
Bước 2: Phòng khám chuyên môn thực hiện các công việc sau:
- Trường hợp hồ sơ giám định hợp lệ trong thời gian 30 ngày, Hội đồng Giám định Y khoa có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.
- Trường hợp hồ sơ giám định không hợp lệ trong thời gian 15 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết.
- Tổ chức khám giám định lập hồ sơ và trình ra Hội Đồng Giám định Y khoa ký duyệt.
- Chuyển biên bản giám định cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: * Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Hội đồng giám định y khoa Tây Ninh địa chỉ (Số 288 đường 30/4, khu phố 1, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).
* Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại giấy hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) và lưu trữ toàn bộ vào hồ sơ của thủ tục hành chính đã thực hiện.
- Trả biên bản giám định cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền và CMND của người được ủy quyền) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo qui định.
Giấy đề nghị giám định (theo mẫu);
Giấy giới thiệu của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh (theo mẫu);
Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp theo quy định (theo mẫu);
Các giấy tờ điều trị bệnh nghề nghiệp tái phát: Giấy ra viện theo đúng quy định của Bộ Y tế (bản sao). Trong trường hợp người lao động không nằm điều trị nội trú thì phải có giấy tờ về khám, điều trị ngoại trú do bệnh nghề nghiệp tái phát (bản sao);
Biên bản Giám định Y khoa các lần giám định trước (bản sao).
Khi đến giám định, người lao động phải xuất trình bản gốc các giấy tờ điều trị bệnh nghề nghiệp tái phát; Biên bản Giám định Y khoa các lần giám định trước để Hội đồng GĐYK đối chiếu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị giám định
Tải về
Giấy giới thiệu của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
Tải về
Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp theo quy định
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí khám cấp giấy chứng thương giám định y khoa (không kể xét nghiệm, Xquang) 30.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-BS234
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20