Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-BS239
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài Chính Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Theo thực tế 03 tháng (Văn bản chưa quy định)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Tài chính Đầu tư thuộc Sở Tài chính (số 215 đường 30/4, khu phố 3, phường 2 Thị xã Tây Ninh)
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
+ Sáng từ 7h - 11h 30’.
+ Chiều từ 13h 30’- 17h 00.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ, viết phiếu hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn Tổ chức hoàn chỉnh hồ sơ. Không để Tổ chức phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.
- Nghiêm cấm cán bộ tiếp nhận hồ sơ không được tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
Bước 2: Phòng Tài chính Đầu tư kiểm tra hồ sơ quyết toán, vào sổ theo dõi giải quyết và trình Lãnh đạo Sở Tài chính ký Tờ trình, trình UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.
Bước 3: Phòng Tài chính Đầu tư trả kết quả cho người nhận kết quả (trường hợp nhận hộ phải có CMND của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận theo quy định.
Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán) (theo mẫu);
Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu);
Các dự án quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và chi phí chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền (theo mẫu);
Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính);
Báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 11 trên đây (bản chính);
Tập các văn bản pháp lý có liên quan (bản chính hoặc bản sao);
Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản chính hoặc bản sao).
Trong quá trình thẩm tra, khi cơ quan thẩm tra quyết toán có văn bản yêu cầu, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư
Tải về
Các dự án quy hoạch sử dụng vốn đầu tư phát triển và chi phí chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền
Tải về
Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (đối với chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền) - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-BS239
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Ngân sách nhà nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23