Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TNI-BS273
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Tây Ninh.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải Tây Ninh.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 gửi văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng đến Ủy ban nhân dân tỉnh(đối với trường hợp xây dựng mới); Sở Giao thông vận tải(đối với trường hợp nâng cấp từ sân tập lái);
- Trên cơ sở đề nghị của trung tâm sát hạch lái xe có nhu cầu cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 gửi văn bản đề nghị đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số 209, đường 30/4, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. Không để tổ chức, cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc. Nghiêm cấm cán bộ công chức không được tự ý yêu cầu người nộp hồ sơ bổ sung thêm những giấy tờ không có trong quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính này.
- Chuyển hồ sơ của công dân đến Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện người lái tham mưu giải quyết.
Bước 2: Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện người lái thực hiện công việc sau:
- Báo cáo lãnh đạo sở xin chủ trương thành lập trung tâm sát hạch lái xe loại 3 (đối với trường hợp nâng cấp từ sân tập lái).
- Nếu đồng ý ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra xét cấp phép trung tâm sát hạch lái xe loại 3.
- Kiểm ra tiêu chuẩn, nếu đủ tiêu chuẩn thì tham mưu lãnh sở cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải (số 209, đường 30/4, Phường 2, Thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh). Công chức trả kết quả làm những công việc sau:
- Người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ. Trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy giới thiệu của tổ chức.
- Người đến nhận kết quả nộp lại các phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết.
- Công chức trả kết quả kiểm tra Phiếu nhận hồ sơ hoặc Giấy giới thiệu, yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào Sổ theo dõi trả kết quả; trao kết quả cho người nhận.
* Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:
Trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ; trừ các ngày nghỉ, lễ theo quy định).
Văn bản chấp thuận chủ trương
Dự án đầu tư xây dựng
Bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng
Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể
Hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch
Loại xe cơ giới dùng để sát hạch.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Tây Ninh
Số hồ sơ:
T-TNI-BS273
Cơ quan hành chính:
Tây Ninh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38