Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TQU-089990-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Lập hồ sơ xin thành lập trường tiểu học (do Ủy ban nhân dân cấp xã phường thực hiện)
Bước 2: Thủ tục xét duyệt thành lập trường (do phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chuyên môn có liên quan thuộc huyện thị thực hiện)
Bước 3: Phòng Giáo dục và Đào tạo Trình Ủy ban nhân dân thị xã Quyết định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định tại chương VI của Điều lệ trường tiểu học
Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo tiêu chuẩn quy định tại các Điều 17, Điều 18, Điều 33 của Điều lệ trường tiểu học
Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường tiểu học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đến trường
Đề án thành lập trường tiểu học.Bản chính
Tờ trình về đề án thành lập trường. Dự thảo Quyết định thành lập trường, thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của nhà trường.Bản chính
Ý kiến bằng văn bản của của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường.Bản chính
Sơ yếu lý lịch, bản sao văn bằng chứng chỉ của người dự kiến làm Hiệu trưởng.Bản chính
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trường tiểu học - Tuyên Quang
Số hồ sơ:
T-TQU-089990-TT
Cơ quan hành chính:
Tuyên Quang
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
27