Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TQU-090917-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính- Kế hoạch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện, thị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Ghi ngay vào sổ theo dõi sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
Bước 2: Soạn thảo thông báo tạm ngừng kinh doanh
Bước 3: Ký, đóng dấu, vào sổ, gửi kết quả
Bước 4: Lưu hồ sơ
Công văn của cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn xin ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Thông báo tạm ngừng ký kinh doanh của hộ kinh doanh
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tạm ngừng đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh - Tuyên Quang
Số hồ sơ:
T-TQU-090917-TT
Cơ quan hành chính:
Tuyên Quang
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22