Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TQU-090965-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Bảo hiểm xã hội tỉnh
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tiền trợ cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp thủ tục, hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ, vảo sổ theo dõi nhận hồ sơ, hẹn ngày thanh toán
Bước 3: Duyệt chế độ
Bước 4: Thanh toán tiền trợ cấp cho người hưởng chế độ
Sổ Bảo hiểm xã hội đã được xác nhận đóng Bảo hiểm xã hội
Giấy ra viện đối với người lao động điều trị nội trú hoặc giấy chứng nhạn nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội đối với người điều trị ngoại trú do cơ sở y tế điều trị cấp (Mẫu số 65 – HD)
Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làn việc của người lao động (Nếu người lao động làm nghề hoặc công việc ngặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết đề nghị hưởng chế độ ốm đau - Tuyên Quang
Số hồ sơ:
T-TQU-090965-TT
Cơ quan hành chính:
Tuyên Quang
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
37