Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TQU-136991-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phát hành hồ sơ mời thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Bên mời thầu bán hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu tham gia rộng rãi; Các nhà thầu theo danh sách được mời tham gia đấu thầu hạn chế hoặc các nhà thầu vượt qua sơ tuyển
- Hồ sơ mời thầu:
+ Chỉ dẫn đối với nhà thầu.
+ Bản dữ liệu đấu thầu.
+ Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá.
+ Biểu mẫu dự thầu.
+ Điều kiện chung của hợp đồng.
+ Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
+ Mẫu hợp đồng.
Đối với hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa cần có thêm:
+ Phạm vi cung cấp.
+ Tiến độ cung cấp.
+ Yêu cầu về mặt kỹ thuật.
Đối với hồ sơ mời thầu xây lắp cần có thêm:
+ Giới thiệu dự án và gói thầu.
+ Bảng tiên lượng.
+ Yêu cầu về tiến độ thực hiện.
+ Yêu cầu về mặt kỹ thuật.
+ Các bản vẽ.
Đối với hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn cần có thêm:
+ Mẫu đề xuất kỹ thuật.
+ Mẫu đề xuất tài chính.
+ Điều khoản tham chiếu.
Số bộ hồ sơ: Bằng số lượng nhà thầu mua hồ sơ mời thầu (bộ)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế) trừ gói thầu dịch vụ tư vấn, do chủ đầu tư quyết định tối đa là 1.000.000đ đối với đấu thầu trong nước
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phát hành hồ sơ mời thầu - Tuyên Quang
Số hồ sơ:
T-TQU-136991-TT
Cơ quan hành chính:
Tuyên Quang
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
51