Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TQU-139711-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trước thời điểm đóng thầu
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Làm rõ hồ sơ mời thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà thầu gửi văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu đến chủ đầu tư
Bước 2: Chủ đầu tư gửi văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu
Bước 3: Trong trường hợp cần thiết mở hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong hồ sơ mời thầu mà các nhà đầu tư chưa rõ, nội dung trao đổi phải được ghi thành biên bản và lập văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu
Văn bản cần làm rõ hồ sơ mời thầu
- Hồ sơ mời thầu:
+ Chỉ dẫn đối với nhà thầu.
+ Bản dữ liệu đấu thầu.
+ Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá.
+ Biểu mẫu dự thầu.
+ Điều kiện chung của hợp đồng.
+ Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
+ Mẫu hợp đồng.
Đối với hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa cần có thêm:
+ Phạm vi cung cấp.
+ Tiến độ cung cấp.
+ Yêu cầu về mặt kỹ thuật.
Đối với hồ sơ mời thầu xây lắp cần có thêm:
+ Giới thiệu dự án và gói thầu.
+ Bảng tiên lượng.
+ Yêu cầu về tiến độ thực hiện.
+ Yêu cầu về mặt kỹ thuật.
+ Các bản vẽ.
Đối với hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn cần có thêm:
+ Mẫu đề xuất kỹ thuật.
+ Mẫu đề xuất tài chính.
+ Điều khoản tham chiếu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Làm rõ hồ sơ mời thầu - Tuyên Quang
Số hồ sơ:
T-TQU-139711-TT
Cơ quan hành chính:
Tuyên Quang
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
35