Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TQU-140105-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, ngành
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Nội vụ căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao hướng dẫn các cơ quan lập kế hoạch tuyển dụng cụ thể về số lượng, trình độ chuyên môn từng chức danh cần tuyển dụng
Bước 2: Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tuyển dụng, thành lập Hội đồng tuyển dụng
Bước 3: Hội đồng tuyển dụng tổ chức thực hiện: thông báo kế hoạch tuyển dụng; tiếp nhận hồ sơ dự tuyển; tổ chức tuyển dụng (xét tuyển hoặc thi tuyển)
Quyết đinh giao chỉ tiêu biên chế
Văn bản hướng dẫn lập kế hoạch của Sở Nội vụ
Kế hoạch tuyện dụng của các cơ quan
Tờ trình về kế hoạch tuyển dụng, thành lập Hội đồng tuyển dụng
Thông báo kế hoạch tuyển dụng của Hội đồng
Hồ sơ của người dự tuyển (theo mẫu)
Danh sách người dự tuyển
Hồ sơ thực hiện xét tuyển hoặc thi tuyển theo quy định tại Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 của Bộ Nội vụ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo danh sách những người trúng tuyển được tuyển dụng
Danh sách thí sinh tham gia dự thi tuyển;
Danh sách thí sinh thi vấn đáp tại phòng thi số
Danh sách thí sinh thi viết tại phòng thi số
Giấy chứng nhận Sức khỏe
Mẫu đơn dự tuyển
Phiếu tổng hợp kết quả điểm bài thi viết
Sơ yếu lý lịch
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí dự thi tuyển công chức, viên chức Từ 60.000đồng đến 130.000đồng/thí sinh/lần dự thi
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức - Tuyên Quang
Số hồ sơ:
T-TQU-140105-TT
Cơ quan hành chính:
Tuyên Quang
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
44