Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TQU-140164-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày, kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Nội vụ.
- Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ cho phòng Công chức, viên chức tham mưu cho Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.
- Trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, Sở Nội vụ chuyển hồ sơ cho Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét theo Quy chế phối hợp giữa Sở Nội vụ và Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Thông báo tuyển sinh của cơ sở đào tạo
Đơn xin thi sau đại học (theo mẫu)
Danh sách trích ngang của cán bộ, công chức, viên chức (theo mẫu)
Văn bản của thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý theo phân cấp đề nghị cử cán bộ, công chức, viên chức đi thi sau đại học
Đối với người được cử đi thi và đã trúng tuyển: Có giấy gọi nhập học của cơ sở đào tạo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự thi cao học
Đơn xin dự thi cao học
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cử cán bộ, công chức, viên chức đi thi, đi học sau đại học - Tuyên Quang
Số hồ sơ:
T-TQU-140164-TT
Cơ quan hành chính:
Tuyên Quang
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21