Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TQU-143193-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa
Bước 2: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương tiến hành thẩm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì Sở Công Thương sẽ làm văn bản trả lời đơn vị xin cấp giấy phép
Bước 3: Nếu đủ điều kiện, Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Yêu cầu về quản lý an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ, khí hoá lỏng vào chai
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Bản vẽ mặt bằng (kích thước bản vẽ mặt bằng tối thiểu phải là khổ giấy A2) với các thông tin sau:
- Các bồn chứa, dung tích của bồn chứa, vị trí lắp đặt;
- Bố trí kho bãi, nhà xưởng;
- Khoảng cách từ các bồn chứa, trạm nạp đến các đường ranh giới tài sản khác như các toà nhà, các cửa mở của toà nhà, các hầm ngầm, đường ngầm dưới đất, các lỗ thông hơi và đường dây dẫn điện ngầm dưới đất, dẫn điện trên không;
- Bản vẽ mặt bằng phải thể hiện rõ ràng vị trí của các bồn chứa, trạm nạp hoặc các điểm phân phối khác (nếu có) trong khu vực có liên quan tới khu vực đang được trình;
- Các làn đường có xe tải chạy;
- Các thiết bị báo cháy và chữa cháy;
- Hệ thống đường ống dẫn LPG;
- Hệ thống điện;
- Các điều khiển ngừng khẩn cấp;
- Rào ngăn bồn chứa (nếu có).
Bản sao:
- Các phiếu kết quả kiểm định và các giấy chứng nhận đăng ký cho các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và các máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp của trạm;
- Các phiếu kết quả kiểm định các thiết bị, dụng cụ kiểm tra, đo lường trong trạm như: cân khối lượng, đo thể tích, áp kế và các thiết bị, dụng cụ khác;
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy;
- Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.
Quy trình nạp khí dầu mỏ, khí hoá lỏng, quy trình vận hành các máy, thiết bị, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn
Danh sách, thông số kỹ thuật máy, thiết bị của trạm nạp
Danh sách, các giấy chứng nhận huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy của người quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân vận hành trạm nạp khí dầu mỏ, khí hoá lỏng và các quyết định giao nhiệm vụ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hoá lỏng vào chai - Tuyên Quang
Số hồ sơ:
T-TQU-143193-TT
Cơ quan hành chính:
Tuyên Quang
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28