Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TQU-148011-TT
Cơ quan hành chính: Tuyên Quang
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý kỹ thuật, quy hoạch - Sở xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Bước 3: Chuyển bộ phận giải quyết
Bước 4: Thu phí và trả hồ sơ
Tờ trình xin thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng
Thuyết minh nhiệm vụ
Các phụ lục tính toán kèm theo
Các bản vẽ thu nhỏ in mầu và bản vẽ đen trắng đúng tỷ lệ
Các văn bản pháp lý liên quan
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng - Tuyên Quang
Số hồ sơ:
T-TQU-148011-TT
Cơ quan hành chính:
Tuyên Quang
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

1
27