Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-009297-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Ngoại giao-lãnh sự
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ Tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tổng: 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ
Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Sở Ngoại vụ nghiên cứu hồ sơ, trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cho phép tổ chức hội thảo
Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh ra văn bản tả lời trong vòng 4 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ Sở Ngoại vụ
Bước 6: Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ trả kết quả cho tổ chức/ cá nhân đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy hẹn đã gửi cho tổ chức/ cá nhân
Công văn đề nghị của các cơ quan đơn vị cần nêu rõ
Thời gian, địa điểm, nội dung, mục đích, thành phần tổ chức
Thành phần tham dự (đại biểu nước ngoài cần cung cấp rõ quốc tịch) (01 Bản chính)
Chương trình Hội thảo (01 Bản chính)
Giải trình về tổ chức, nội dung hội thảo. (01 Bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-009297-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Ngoại giao-lãnh sự
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
9