Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-009451-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng Hành chính Tổng hợp của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Bước 2: Bổ sung hồ sơ nếu có
Bước 3: Nhận kết quả
Bước 4: Tiếp nhận hồ sơ, hồ sơ bổ sung (nếu có)
Bước 5: Xử lý hồ sơ
Bước 6: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Văn bản đăng ký kiểm định; (bản chính – theo mẫu)
Bản sao hợp lệ xác nhận nguồn gốc phương tiện đo
Phương tiện đo cần kiểm định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phương tiện đo cần kiểm định
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí kiểm định phương tiện đo (tùy loại)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm định, Đo lường đối với các phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định nhà nước - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-009451-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
28