Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-009504-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này và nộp trước tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ
Bước 2: Bổ sung hồ sơ (nếu có)
Bước 3: Nhận kết quả
Bước 4: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; (trong trường hợp cần thiết có thể đi thẩm tra thực tế) theo thông tư 10/2005/TT-BKHCN
Bước 5: Trong trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ có thể lấy ý kiến chuyên gia hoặc tổ chức thẩm định hồ sơ.
+ Nếu yêu cầu bổ sung thêm thì Sở sẽ thông báo với tổ chức đăng ký bổ sung tại bộ phận một cửa
Bước 6: Sở Khoa học và Công nghệ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và lưu trữ hồ sơ theo quy định
Đơn đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện (bản chính – theo mẫu)
Quyết định thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện (quy định rõ nội dung, phạm vi hoạt động); (bản chính)
Hồ sơ về trưởng Chi nhánh, Văn phòng đại diện (bản chính)
- Quyết định bổ nhiệm (bản chính)
- Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (bản sao có công chứng)
- Lý lịch khoa học (bản chính – theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch (bản chính)
Văn bản về trụ sở Chi nhánh, Văn phòng đại diện (bản sao có công chứng)
Bản sao (có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ của tổ chức Khoa học và công nghệ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện
Tải về
Lý lịch khoa học của trưởng Chi nhánh, Văn phòng đại diện
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ 200.000 đồng
Phí thẩm định hồ sơ 500.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lập chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-009504-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
17