Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-009505-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Một số cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này và nộp trước tiếp tại bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ
Bước 2: Bổ sung hồ sơ (nếu có)
Bước 3: Nhận kết quả
Bước 4: Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ; theo thông tư 10/2005/TT-BKHCN
Bước 5: Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định hồ sơ, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và lưu trữ hồ sơ theo quy định
Công văn đề nghị đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức Khoa học và công nghệ (bản chính)
Văn bản về trụ sở chính (bản sao có công chứng)
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ của tổ chức
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ sao)
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp lại giấy chứng nhận hoạt động Khoa học và công nghệ 200.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi trụ sở chính trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ đã được cấp - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-009505-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
39