Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-009949-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn cấp giấy phép thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế
Bước 2: Sau 08 ngày (cấp mới), làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, tổ chức hoặc cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của văn p hòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế (Số 8 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế)
Bước 3: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp làm hoàn chỉnh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
Bước 4: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ
Bước 5: Sau 08 ngày (cấp mới), Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho tổ chức, cá nhân.
Thời gian nộp hồ sơ:
Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và đến sáng thứ 7 hàng tuần
Sáng: từ 7h30 đến 10h30
Chiều: từ 13h30 đến 16h30
Thời gian trả kết quả:
Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và đến sáng thứ 7 hàng tuần
Sáng: từ 7h30 đến 10h30
Chiều: từ 13h30 đến 16h30
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các Công ty, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh hoạt động quảng cáo phải có các điều kiện.
- Có địa điểm giao dịch hành nghề tại Thừa Thiên Huế.
- Có các phương tiện, thiết bị đủ điều kiện.
- Giấy chứng nhận hoặc văn bằng nghề nghiệp chuyên môn về thẩm mỹ, kỹ thuật viết vẽ , trưng bày.
Sau khi có giấy phép hành nghề do Sở Văn Hóa Thông Tin cấp, người làm dịch vụ quảng cáo phải có giấy phép kinh doanh mới được hoạt động. Mỗi bảng quảng cáo nơi công cộng đều phải có giấy phép của Sở Văn hóa Thông tin cấp.
Đơn xin thực hiện quảng cáo (bản chính, theo mẫu kèm theo)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hoàng hóa (đối với doanh nghiệp, cá nhân tự quảng cáo)
Giấy đăng ký chất lượng hàng hóa hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hóa đối với hàng hóa quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng (bản sao hợp lệ)
Mẫu (makét) sản phẩm quảng cáo (bản chính)
Đối với quảng cáo khuyến mại phải có văn bản có giá trị pháp lý xác nhận về nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin thực hiện quảng cáo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mực lệ phí quy định cụ thể tại Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (Cấp mới) - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-009949-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
31