Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-010356-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Ban Nghành liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả thẩm định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức xin giấy phép hoàn thiện bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 3 biểu này và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông
Bước 2: Đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông để nhận kết quả theo phiếu hẹn
Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 3 Biểu này, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Bộ phận chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở ký phê duyệt cho các tổ chức theo đúng quy định
Bước 5: Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông trả kết quả cho tổ chức
Tờ trình thẩm định và phê duyệt HSMT. (Bản chính)
Tài liệu hồ sơ mời thầu theo quy định; (Bản chính)
Các quy chuẩn tiêu chuẩn ngành được áp dụng; (Bản sao)
Tài liệu thiết kế kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán; (Bản sao)
Kế hoạch đấu thầu đã được duyệt; (Bản sao)
Quyết định phê duyệt đầu tư dự án của cấp có thẩm quyền; (Bản sao)
Quyết định phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – dự toán; (Bản sao)
Chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị lập hồ sơ mời thầu; (Bản sao)
Các văn bản pháp luật có liên quan (Bản sao)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ mời thầu - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-010356-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
40