Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-011263-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Phát thanh - truyền hình
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: 36 Phạm Văn Đồng, Thành phố Huế vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ chủ nhật và các ngày lễ)
Sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ
Chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép do Sở Thông tin và Truyền thông cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức:
- Tổ chức xin giấy phép hoàn thiện bộ hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 3 biểu này và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 3 Biểu này, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 2: Đối với tổ chức
- Đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông để nhận kết quả theo phiếu hẹn
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép cho các tổ chức theo đúng quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo cho các tổ chức biết và bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Bộ phận một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông trả kết quả cho tổ chức
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện 1:
Các đối tượng trong nước: Các đối tượng sau đây được thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh để khai thác thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ:
a) Các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Các cơ quan báo chí.
c) Các cơ quan, tổ chức ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam.
d) Văn phòng đại diện, văn phòng thường trú của các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tại Việt Nam.
Điều kiện 2:
Các tổ chức không quy định tại yêu cầu trên có người nước ngoài làm việc và cá nhân người nước ngoài chỉ được thu kênh truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh nếu các kênh chương trình đó chưa được cung cấp trên hệ thống truyền hình trả tiền của Việt Nam tại địa phương nơi tổ chức đó đặt thiết bị thu tín hiệu.
Tờ khai đăng ký theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định
Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập đối với các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 6; Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 6 hoặc thẻ thường trú đối với cá nhân người nước ngoài quy định tại khoản 2 Điều 6.
Bản sao có chứng thực văn bản thuê, mượn địa điểm lắp đặt thiết bị trong trường hợp thiết bị không được lắp đặt tại địa điểm ghi trong Giấy phép thành lập, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thẻ thường trú
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO) - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-011263-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Phát thanh - truyền hình
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33