Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-012184-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Công nghiệp nhẹ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế; Sở Khoa học Công nghệ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn kiểm tra hồ sơ: 4 ngày (Theo quy định 7 ngày) Thời hạn giải quyết: 20 ngày (theo quy định: 30 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn, nộp hồ sơ tại Sở Công thương; Trước khi nộp hồ sơ đơn vị cá nhân cần:
- Làm việc với sở Y tế để tiến hành làm các hồ sơ thủ tục: Hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công công bố tiêu chuẩn chất lượng; Giấy chứng nhận đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Lập Hồ sơ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá tại Sở Khoa học và Công nghệ.
- Làm việc tại Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy để có Văn bản thẩm duyệt của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.
- Làm việc với Công an tỉnh để tiến hành thủ tục xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.
Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Công thương
Bước 3: Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Phòng chuyên môn - Sở Công thương tiến hành thẩm định hồ sơ. Tổ chức Đoàn kiểm tra thực tế tại đơn vị xin cấp phép. Chuẩn bị văn bản, trình LĐ ký văn bản cấp giấy phép
Bước 5: Bộ phận một cửa trả kết quả tổ chức, cá nhân
Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu (Theo mẫu - Bản chính)
Giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế (Bản sao hợp lệ)
Đối với các cơ sở đang hoạt động Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của ND trong 5 năm gần nhất (Sản lượng của từng nhóm sản phẩm, các khoản thuế đã nộp, lợi nhuận) (Bản chính)
Dự kiến kết quả hoạt động kinh doanh (Sản lượng của từng nhóm sản phẩm, nộp thuế, lợi nhuận) của ND trong 5 năm tiếp theo kể từ năm xin giấy phép (Bản chính)
Bảng kê danh mục máy, thiết bị chuyên ngành (Bản chính)
Bảng kê danh mục máy, thiết bị chuyên ngành đo lường, kiểm tra chất lượng sản phẩm (Bản chính)
Bảng kê diện tích, sơ đồ thiết kế nhà xưởng, kho tàng, văn phòng. Hồ sơ chứng minh quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà xưởng công trình. (Bản chính)
Bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn, giấy chứng nhận sức khoẻ và Hợp đồng lao động với người lao động kỹ thuật, người trực tiếp sản xuất (Bản sao hợp lệ)
Tài liệu liên quan đến Vệ sinh an toàn thực phẩm:
- Hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công công bố tiêu chuẩn chất lượng (Bản sao hợp lệ)
Giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (Bản sao hợp lệ)
Hồ sơ xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hóa (Bản sao hợp lệ)
Tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ
Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Bản sao hợp lệ)
Văn bản thẩm duyệt về Phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra an toàn về Phòng cháy chữa cháy (Bản sao hợp lệ)
Hồ sơ thiết kế và danh mục phương tiện, thiết bị hệ thống Phòng cháy chữa cháy (Bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép sản xuất rượu (đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm) - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-012184-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Công nghiệp nhẹ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
34