Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-012213-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Tài nguyên môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. (Theo quy định: 20 ngày)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này và nộp hồ sơ tại Sở Công thương
Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Công thương
Bước 3: Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Sở Công thương Tiến hành thẩm định; Chuẩn bị văn bản, trình cấp có thẩm quyền ký Văn bản đăng ký
Bước 5: Gửi kết quả đăng ký cho đơn vị và tổ chức liên quan
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (Bản chính)
Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao hợp lệ)
Bản vẽ mặt bằng xưởng nạp (khổ A2) (Bản chính )
Các phiếu kết quả kiểm định và các giấy chứng nhận đăng ký cho các máy và thiết bị có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn lao động và các máy có yêu cầu nghiêm ngặt đặc thù chuyên ngành công nghiệp của trạm (Bản sao hợp lệ)
Các phiếu kết quả kiểm định thiết bị, dụng cụ kiểm tra, đo lường của trạm (Bản sao hợp lệ)
Giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh trật tự (Bản sao hợp lệ)
Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy (Bản sao hợp lệ)
Danh sách thông số kỹ thuật máy, thiết bị của trạm (Bản chính)
Quy trình nạp LPG, quy trình vận hành các máy, thiết bị, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn (Bản chính)
Danh sách, các giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, Phòng cháy chữa cháy của nhân viên trạm và các quyết định giao nhiệm vụ (Bản sao hợp lệ)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí hoá lỏng vào chai
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí hoá lỏng vào chai - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-012213-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
33