Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-012321-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Làm việc với bộ phận một cửa Sở Công Thương để được hướng dẫn việc lập hồ sơ; Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này và nộp hồ sơ tại Sở Công thương
Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Sở Công Thương
Bước 3: Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Phòng chuyên môn - Sở Công thương tiến hành thẩm định hồ sơ. Chuẩn bị văn bản, trình LĐ ký giấy đăng ký
Bước 5: Gửi trả kết quả tổ chức, cá nhân
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có chương trình bán hàng minh bạch và không trái pháp luật
Có chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng
Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứung nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện
Đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 17 của Nghị định này
Kinh doanh hàng hóa phù hợp với ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp thực hiện bản chính (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao hợp lệ )
Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện (Bản sao hợp lệ)
Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch
Chương trình bán hàng có các nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP
Chương trình đào tạo người tham gia có các nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp 300.000 đồng/1 Giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-012321-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21