Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-012469-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này (mẫu đơn và bản khai kinh nghiệm có thể nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc vào trang Web www.sgtvt.hue.gov.vn để lấy) và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải
Bước 2: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải
Bước 3: Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Bộ phận chuyên môn của Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo ký cấp Chứng chỉ
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả lại kết quả cho cá nhân, tổ chức
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải,
kèm theo 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong thời gian không quá 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ (theo mẫu bản chính)
Các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề (Bản sao hợp lệ)
Bản dịch ra tiếng Việt các văn bằng, chứng chỉ (đối với văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp) - ( Bản chính)
Bản khai kinh nghiệm chuyên môn (theo mẫu - Bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm chuyên môn.
Tải về
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chưa quy định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Chứng chỉ hành nghề thiết kế phương tiện giao thông ĐTNĐ - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-012469-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23