Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-012723-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này, Thương nhân hoặc người đại diện hợp pháp trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Công thương
Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Sở Công Thương
Bước 3: Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Phòng chuyên môn - Sở Công thương tiến hành thẩm định hồ sơ. Chuẩn bị văn bản, trình lao động ký giấy đăng ký
Bước 5: Gửi trả kết quả tổ chức, cá nhân
Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ bản chính (mẫu MĐ-1 kèm theo) trong trường hợp đăng ký sửa đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ.
- Trong trường hợp chuyển trụ sở chính từ tỉnh, Thành phố khác đến đăng ký tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; thương nhân phải đăng ký lại dấu nghiệp vụ, hồ sơ phải có thêm thông báo chấp nhận đăng ký trước đây của cơ quan đăng ký dấu nghiệp vụ nơi thương nhân đã đăng ký kinh doanh
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đối với thương nhân hoạt động theo pháp luật về đầu tư tại Việt Nam) có ghi rõ ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giám định thương mại
Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự đinh đăng ký (mẫu ĐKCD kèm theo)
Hoặc:
- Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhận dự định đăng ký bổ sung, sửa đổi và con dấu nghiệp vụ đã đăng ký (mẫu ĐKCD kèm theo) trong trường hợp đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụgiám định thương mại
Tải về
Mẫu con dấu nghiệp vụ mà thương nhân dự định đăng ký
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại dấu nghiệp vụ 20.000 đồng/mẫu dấu/1 Giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-012723-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Dịch vụ thương mại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23