Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-013062-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, (mẫu đơn có thể lấy tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kêt quả của Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế hoặc qua trang web: www.sgtvt.hue.gov.vn) và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải
Bước 2: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông Vận tải
Bước 3: Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Bộ phận chuyên môn của Sở Giao thông Vận tải nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và thực hiện cấp đổi bằng
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả lại kết quả cho cá nhân, tổ chức
Đơn đề nghị chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa (theo mẫu - bản chính)
02 Ảnh mầu cỡ 3 x 4cm
Bản photo Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản sao)
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên (bản chính)
Bản photo bằng thuyền trưởng, máy trưởng đã được cấp (Bản photo hợp lệ)
Bản dịch bằng thuyền trưởng, máy trưởng sang tiếng Việt(đối với bằng do nước ngoài cấp) - (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-013062-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
32