Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-013443-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công bố
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt
Bước 5: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở nông nghiệp Phát triển nông thôn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Bản công bố rau, quả, chè an toàn theo mẫu
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc Giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận phù hợp với quy trình chế biến chè an toàn (trường hợp công bố sản phẩm chè chế biến an toàn) do tổ chức chứng nhận cấp
Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố rau, quả, chè an toàn
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn - Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của Tổ chức chứng nhận - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-013443-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
91