Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-014694-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn, Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành lập hồ sơ theo mục 7 biểu này và nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN PTNT)
Bước 2: Nhận kết quả tại Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở NN PTNT
Bước 3: Sở NNPTNT tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Các bộ phận chức năng liên quan thẩm định hồ sơ, xem xét giải quyết, sau đó chuyển cho Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt
Bước 5: Tổ tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ Sở nông nghiệp Phát triển nông thôn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Tờ trình thẩm định, phê duyệt báo cáo Kinh tế kỹ thuật : 01 Bản chính
QĐ cho phép đầu tư hoặc chủ trương đầu tư, hoặc thông báo vốn 01 bản sao
Văn bản thống nhất qui mô đầu tư (nếu có) : Bản sao
Hồ sơ năng lực, pháp lý của: Tổ chức tư vấn khảo sát, thiết kế nộp 1 lần/năm; Chứng chỉ hành nghề của Chủ nhiệm dự án, thiết kế nộp theo công trình : 01 Bản sao có chứng thực
Biên bản nghiệm thu báo cáo Kinh tế kỹ thuật, Báo cáo kết qủa khảo sát : 01 Bản sao
Thuyết minh báo cáo Kinh tế kỹ thuật bao gồm: Sự cần thiết đầu tư, mục tiêu đầu tư, địa điểm, quy mô, công suất, cấp công trình, nguồn kinh phí, thời hạn xây dựng, hiệu quả công trình, phòng chống cháy nổ : 01 Bản chính
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công : 01 Bản chính
Dự toán và thuyết minh chi tiết phân chia gói thầu.: 01 Bản chính
Kết quả thẩm định thiết kế bảo vệ thi công và dự toán : 01 Bản chính
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch đấu thầu các dự án thuộc chuyên ngành quản lý đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-014694-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn, Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22