Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-015457-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 35 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản và trình hồ sơ cho UBND tỉnh cấp phép cho tổ chức, cá nhân
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Bản chính:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
- Bản đồ khu vực khai thác khoáng sản
- Dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt
Bản chính hoặc bản sao có chứng thực:
- Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực đã có kết quả thăm dò
- Giấy chứng nhận đầu tư
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường và Phương án phục hồi Môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định Luật khoáng sản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép khai thác khoáng sản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-015457-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21