Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-016545-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định và nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh giấy phép, lập báo cáo thẩm định và trình hồ sơ cho UBND tỉnh cấp phép cho tổ chức, cá nhân
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Đơn đề nghị gia hạn/thay đổi thời hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép Mẫu số 01- a/GĐNDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) (01 bản chính)
Giấy phép đã được cấp (01 bản sao)
Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (01 bản chính)
Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép (Mẫu số 01- b/GĐNDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) (01 bản chính)
Trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép, hồ sơ cần có thêm các mục sau:
+ Đề án thăm dò nước dưới đất trong trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép (Mẫu số 01- c/GĐNDĐ ban hành kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/6/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) (01 bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép
Tải về
Đề án thăm dò nước dưới đất trong trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 1000m3/ngày đêm đến dưới 3000m3/ngày đêm 1.500.000đ
Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm 530.000đ
Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 500m3/ngày đêm đến dưới 1000m3/ngày đêm 900.000đ
Thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm 200.000đ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-016545-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25