Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-017501-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc; sau 15h thì trả hồ sơ vào ngày hôm sau
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi nội dung đăng ký thế chấp, bảo lãnh vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định -Chứng nhận việc đăng ký vào Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Thời gian từ thứ hai đến thứ bảy
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đầy đủ của hồ sơ theo quy định và lập phiếu Biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả theo quy định
Bước 3: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc đăng ký thế chấp
Đơn đăng ký thế chấp (theo mẫu - bản chính)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
Hợp đồng thế chấp (đã chứng nhận của công chứng) (bản chính)
Các giấy tờ liên quan (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm 60.000đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22