Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-017661-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sau 15 ngày kể từ ngày thi tuyển công chức
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Cá nhân nộp hồ sơ và nhận giấy biên nhận hồ sơ của Phòng Cán bộ - Công chức, Sở Nội vụ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thi đủ môn thi và được tuyển dụng
Lý lịch cán bộ công chức theo mẫu 02-SNV, có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú
Đơn xin đăng ký dự tuyển công chức
Bằng cấp, chứng chỉ (bản sao có công chứng)
Giấy chứng nhận sức khỏe
Các loại giấy tờ liên quan đến chế độ ưu tiên (bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký dự tuyển dụng công chức
Tải về
Đơn đăng ký dự tuyển dụng công chức dự bị
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức lệ phí thi tuyển công chức Tuỳ thuộc số lượng đăng ký dự thi
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận Hồ sơ dự tuyển và thông báo kết quả dự tuyển công chức và công chức dự bị - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-017661-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
32