Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-019148-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (3 ngày tại Ủy ban nhân dân Tỉnh và 17 ngày tại Sở Xây dựng)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định
Bước 2: Tổ chức hoặc người đại diện tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 02 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Bước 3: Sau 20 (hai mươi) ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, tổ chức hoặc đại diện tổ chức đến nhận kết quả tại bộ phận một cửa Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế
Bước 4: Bộ phận một cửa Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
Bước 5: Sở Xây dựng kiểm tra hồ sơ, thể hiện các nội dung trên giấy chứng nhận và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký giấy chứng nhận
Bước 6: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký giấy chứng nhận
Bước 7: Bộ phận một cửa Sở Xây dựng nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân Tỉnh và trao Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình cho tổ chức.
Thời gian nộp hồ sơ:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
Sáng: từ 8h30 đến 10h30; Chiều: từ 14h đến 16h30
Thời gian trả kết quả:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
Sáng: từ 8h30 đến 10h30; Chiều: từ 14h đến 16h
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo mẫu (bản chính)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao có chứng thực)
Quyết định phê duyệt hoặc quyết định đầu tư Dự án theo theo quy định của pháp luật hoặc giấy phép xây dựng; trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất; trường hợp mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế công trình xây dựng thì phải có hợp đồng mua bán, tặng cho, đổi, giấy tờ thừa kế và giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (bản sao có chứng thực)
Biên lai nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật (bản sao có chứng thực)
Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng; mức thu lệ phí 500.000đ/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-019148-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22