Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-019507-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh - Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 03 ngày tại Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô; 02 ngày tại cơ quan Thuế.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Mục 7 Biểu mẫu 1
Bước 2: Người đại diện của tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cụ; địa chỉ: số 15A đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Bước 3: Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
Bước 5: Gửi hồ sơ đến cơ quan Thuế để tiếp nhận mã số doanh nghiệp
Bước 6: Gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đến cơ sở khắc dấu để phối hợp với Công an tỉnh làm con dấu cho doanh nghiệp
Bước 7: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cùng phiếu thu (của cơ sở khắc dấu) trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cá nhân, tổ chức không vi phạm khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp
Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1 Điều 35 của Luật doanh nghiệp
Công ty nhận sáp nhập phải có thị phần nhỏ hơn 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác
Hợp đồng sáp nhập công ty theo quy định tại Điều 153 của Luật doanh nghiệp
Ngành nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh
Nội dung Điều lệ công ty theo quy định tại Điều 22 Luật doanh nghiệp
Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định
Tên của doanh nghiệp đăng ký phù hợp với quy định tại Điều 10,11,12,13 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh
Bản chính Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu quy định)
Bản chính Dự thảo Điều lệ công ty
Bản chính danh sách cổ đông sáng lập của công ty (theo mẫu quy định). Kèm theo danh sách cổ đông sáng lập phải có:
+ Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp (đối với cổ đông sáng lập là cá nhân)
+ Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu liên quan khác; Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá 3 tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh (đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài)
Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Bản chính văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản chính Hợp đồng sáp nhập công ty
Bản chính Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập công ty
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu quy định)
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty nhận sáp nhập và công ty bị sáp nhập (nếu có)
Doanh nghiệp nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Tải về
Danh sách cổ đông sáng lập
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty cổ phần
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần 200.000 đồng/ 1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần trên cơ sở sáp nhập công ty - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-019507-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
39