Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-019907-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại Mục 7 Biểu mẫu 1
Bước 2: Người đại diện của tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cụ; địa chỉ: số 15A đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Bước 3: Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người đại diện theo pháp luật của tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mới (ghi bổ sung địa điểm kinh doanh) trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Nộp đủ lệ phí đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định
Bản chính Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu quy định)
Quyết định (bản chính) và bản sao có chứng thực biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh và bản chính quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong điều lệ công ty.
Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ trụ sở chính từ nơi khác đến Khu kinh tế phải bổ sung hồ sơ:
+ Bản sao có chứng thực Điều lệ đã sửa đổi của công ty.
+ Bản chính Danh sách thành viên/ Danh sách cổ đông sáng lập/ Danh sách thành viên hợp danh/ Danh sách người đại diện theo ủy quyền.
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có).
Doanh nghiệp nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí - Đăng ký trực tiếp: 200.000 đồng - Công bố thay thành lập doanh nghiệp: 300.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-019907-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
26