Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-020463-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với người dân: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục dưới đây
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Bước 3: Xem xét, nghiên cứu hồ sơ và trình Lãnh đạo Ban quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp do đại diện theo pháp luật doanh nghiệp ký (bản chính)
Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi phủ hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp (bản chính)
Giấy phép đầu tư và các Giấy phép đầu tư điều chỉnh khác (bản sao)
Trường hợp khi đăng ký lại, Doanh nghiệp có yêu cầu điều chỉnh các nội dung liên quan đến đăng ký kinh doanh và dự án đầu tư thì trong hồ sơ trên còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật quy định tương ứng với nội dung điều chỉnh (tăng vốn đầu tư, chuyển nhượng vốn, thay đổi tên chủ đầu tư...) (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20