Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-020489-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với người dân: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục dưới đây
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ
Bước 3: Xem xét, nghiên cứu hồ sơ và trình Lãnh đạo Ban quyết định cấp Giấy chứng nhận đầu tưấy chứng nhận đầu tư
Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-020489-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28