Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-021107-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định
Bước 2: Nhà đầu tư hoặc đại diện nhà đầu tư đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, địa chỉ: số 15A đường Nguyễn Huệ, tỉnh Thừa Thiên Huế
Bước 3: Sau 07 ngày làm việc theo quy định kể từ ngày nộp hồ sơ, Nhà đầu tư hoặc đại diện nhà đầu tư đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn quy định, kể từ ngày nhận hồ sơ
Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư (Theo mẫu quy định)
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với nhà đầu tư là tổ chức thì nộp bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; đối với nhà đầu tư là cá nhân thì nộp bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư
Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có)
Trường hợp dự án đầu tư gắn với việc thành lập tổ chức kinh tế, ngoài hồ sơ quy định trên, nhà đầu tư phải nộp kèm theo Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan
Số bộ hồ sơ: 2 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gốc.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Đối với trường hợp gắn với thành lập doanh nghiệp)
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-021107-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26