Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-021499-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo đúng hướng dẫn tại mục 7 biểu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế
Bước 3: Nhận kết quả
Bước 4: Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ .
Trường hợp hồ sơ đã đày đủ, hợp lệ thị nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả
Thời gian nhận hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 7 )
Sáng: từ 7h30 đến 11h
Chiều: từ 14h đến 16h30
Bước 5: Chuyển cho Phòng Nghiệp vụ Y giải quyết
Bước 6: Thành lập Hội đồng kiểm tra hiểu biết pháp luật và tiến hành kiểm tra hiểu biết pháp luật về Hành nghề YDCT tư nhân
Bước 7: Hội đồng tư vấn Hành nghề YDCT tư nhân của Sở Y tế họp xét duyệt và trình Giám đốc Sở Y tế ký quyết định cấp chứng chỉ hành nghề YDCT tư nhân
Bước 8: Trả kết quả
Thời gian trả hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 7)
Sáng: từ 7h30 đến 11h
Chiều: từ 14h đến 16h30
Đơn đề nghị cấp Giấy CC hành nghề đứng đầu phòng chẩn trị y học cổ truyền tư nhân (Bản chính)
Bản sao hợp pháp bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác nếu là cán bộ, công chức (Bản chính)
Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở được cấp thẩm quyền quy định (Bản chính)
Giấy xác nhận đã qua thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y dược học cổ truyền (Bản chính)
Văn bản đồng ý cho phép hành nghề y, dược tư nhân của Thủ trưởng cơ quan nếu người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề là cán bộ, công chức và người đang làm việc tại các cơ sở y, dược của Nhà nước (Bản chính - theo mẫu)
Bản cam kết thực hiện đúng các quy định của Pháp Luật: Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân; Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân; các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các quy chế chuyên môn; các quy định của pháp luật về giá (Bản chính - theo mẫu)
Ảnh 3x4 (02 cái)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết thực hiện đúng các quy định của Pháp Luật: Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân; Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân; các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các quy chế chuyên môn; các quy định của pháp luật về giá
Giấy xác nhận đã qua thực hành ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở y dược học cổ truyền
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng chỉ 150.000/ 1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng chỉ hành nghề cho cá nhân người đứng đầu phòng chẩn trị y học cổ truyền tư nhân - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-021499-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Y dược cổ truyền
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30