Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-021647-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định
Bước 2: Nhà đầu tư hoặc đại diện nhà đầu tư đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, địa chỉ: số 15A đường Nguyễn Huệ, tỉnh Thừa Thiên Huế
Bước 3: Sau 07 ngày làm việc theo quy định kể từ ngày nộp hồ sơ, Nhà đầu tư hoặc đại diện nhà đầu tư đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn quy định, kể từ ngày nhận hồ sơ
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Theo mẫu quy định)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư
Bản sửa đổi nội dung điều chỉnh
Số bộ hồ sơ: 02 bộ hồ sơ, trong đó có 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Đối với trường hợp GCNĐT gắn với thành lập Chi nhánh)
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Đối với trường hợp GCNĐT gắn với thành lập doanh nghiệp)
Tải về
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Đối với trường hợp GCNĐT không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
34