Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-022155-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Thừa Thiên Huế
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo đúng hướng dẫn tại mục 7 biểu này
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế
Bước 3: Nhận kết quả
Bước 4: Cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ .
Trường hợp hồ sơ đã đày đủ, hợp lệ thị nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả
Thời gian nhận hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 7)
Sáng: từ 7h30 đến 11h
Chiều: từ 14h đến 16h30
Bước 5: Chuyển cho Phòng Nghiệp vụ Y giải quyết
Bước 6: Thành lập Hội đồng tổ chức thẩm định trình độ chuyên môn của người nước ngoài
Bước 7: Hội đồng tư vấn Hành nghề Y dược cổ truyền tư nhân của Sở Y tế họp xét duyệt và trình Giám đốc Sở Y tế xem xét quyết định
Bước 8: Trả kết quả
Thời gian trả hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 7)
Sáng: từ 7h30 đến 11h
Chiều: từ 14h đến 16h30
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam (Bản chính)
Bản sao Hộ chiếu nhập cảnh (bản dịch tiếng Việt có công chứng)
Giấy đăng ký thường trú do cơ quan Công An cấp (Bản chính)
Phiếu khám sức khoẻ tại cơ sở được cấp thẩm quyền quy định (Bản chính)
Chứng chỉ hành nghề hợp pháp hoặc Giấy xác nhận đã hành nghề trên 03 năm (tính đến thời điểm xin cấp phép) do nước sở tại cấp (Bản chính)
Bản sao (Bổ sung) các văn bằng chuyên môn hợp pháp do nước sở tại cấp (có công chứng)
Lý lịch tư pháp được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại xác nhận mà không thuộc đối tượng quy định tại Điều 6 của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân (Bản chính)
Giấy phép lao động do cơ quan quản lý nhà nước về lao động của Việt Nam cấp (Bản sao có công chứng)
Bản cam kết thực hiện đúng các quy định của Pháp Luật: Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân; Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân; các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các quy chế chuyên môn; các quy định của pháp luật về giá (Bản chính - theo mẫu)
Ảnh 3x4 (02 cái)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết thực hiện đúng các quy định của Pháp Luật: Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân; Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân; các văn bản hướng dẫn thi hành luật và các quy chế chuyên môn; các quy định của pháp luật về giá
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép 3.000.000đ/ 1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Giấy phép cho người nước ngoài khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại Việt Nam - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-022155-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Y dược cổ truyền
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21