Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-025178-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công Thương Thừa Thiên Huế
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: - Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục hồ sơ Biểu này, và nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Công Thương;
- Bước 2: Nhận kết quả từ bộ phận một cửa Sở Công Thương
Đối với cơ quan thẩm định: - Bước 1: Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;
- Bước 2: Phòng chuyên môn - Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ. Tổ chức kiểm tra thực tế tại đơn vị xin cấp phép. Chuẩn bị văn bản, trình LĐ ký văn bản cấp giấy đăng ký.
- Bước 3: Bộ phận một cửa trả kết quả tổ chức, cá nhân
Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký sử dụng VNLCN (Bản chính)
Giấy phép sử dụng VNLCN hoặc giấy phép dịch vụ nổ mìn của cơ quan có thẩm quyền cấp (Bản sao hợp lệ)
Thiết kế hoặc phương án nổ mìn, thời gian, thời điểm tiến hành + Bản vẽ khu vực nổ mìn (Bản chính)
Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn thỏa mãn các yêu cầu của Mục 5 - QCVN 02:2008/BCT (nếu có) (Bản chính)
Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp kèm theo bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người chỉ huy nổ mìn
Danh sách thợ mìn, thủ kho VNLCN và người làm công việc có liên quan trực tiếp đến sử dụng VNLCN kèm theo chứng chỉ đào tạo nghề chuyên môn và Giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn về VNLCN do cơ quan có thẩm quyền cấp
Giấy phép lao động của người nước ngoài làm việc có liên quan đến sử dụng VNLCN (nếu sử dụng lao động nước ngoài) (Bản sao hợp lệ)
Trường hợp một tổ chức cung ứng dịch vụ nổ mìn đã đăng ký lần đầu, đối với các địa điểm sử dụng VNLCN tiếp theo trên địa bàn tỉnh, hồ sơ đăng ký gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký sử dụng VNLCN (Bản chính);
- Bản sao hợp lệ Hợp đồng dịch vụ nổ mìn (Bản sao hợp lệ);
- Thiết kế hoặc phương án nổ mìn, thời gian, thời điểm tiến hành + Bản vẽ khu vực nổ mìn (Bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-025178-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
30