Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-025179-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu này và nộp hồ sơ tại Sở Công thương
Bước 2: Nhận kết quả từ Sở Công thương
Bước 3: Sở Công thương tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Sở Công thương tiến hành thẩm định; Chuẩn bị văn bản, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký Văn bản cấp phép
Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép trong vòng 4 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ Sở Công thương
Bước 6: Gửi kết quả cấp phép cho đơn vị và tổ chức liên quan
Đơn đề nghị cấp Giấy phép (Theo mẫu tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư số 02/2005/TT-BCN ngày 29/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)
Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự do Công an tỉnh cấp
Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ do Công an tỉnh cấp
Hồ sơ pháp lý của chủ đầu tư: Quyết định thành lập đơn vị, đăng ký kinh doanh
Bản sao Giấy phép hoạt động khoáng sản; Quyết định trúng thầu; Hợp đồng kinh tế
Thiết kế khoan nổ mìn (hoặc Phương án, hoặc Biện pháp thi công) + Bản vẽ khu vực khoan nổ mìn
Hồ sơ kho bảo quản Vật liệu nổ công nghiệp
Quyết định bổ nhiệm Chỉ huy khoan nổ mìn + Danh sách người lao động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp + Văn bằng, chứng chỉ kèm theo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-025179-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28