Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-075942-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện/ thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện/ thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định
Bước 2: Người đại diện Hợp tác xã đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện /thành phố
Bước 3: Sau 15 ngày làm việc kể tư ngày nộp hồ sơ, người đại diện Hợp tác xã đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Bước 4: Hợp tác xã hoặc người đại diện Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn Hợp tác xã bổ sung thêm.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn.
Hợp tác xã có thể gửi hồ sơ qua email, nhưng phải nộp bản chính thức khi đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
Thời gian nộp hồ sơ:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h30 đến 11h
Chiều: từ 14h đến 16h30
Thời gian trả kết quả:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: từ 7h30 đến 11h
Chiều: từ 14h đến 16h30
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tên Hợp tác xã phù hợp với quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh Hợp tác xã.
- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm.
- Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
Đơn đăng ký kinh doanh Hợp tác xã (theo mẫu quy định)
Điều lệ hợp tác xã
Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát Hợp tác xã hoặc dang sách Hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp Hợp tác xã
Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập Hợp tác xã
Bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã
Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ nói trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ nói trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Điều lệ hợp tác xã
Tải về
Đơn đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
Tải về
Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát HTX hoặc dang sách HTX thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp Hợp tác xã
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã 100.000 đồng/ 1 giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã hợp nhất - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-075942-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19