Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-077943-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy tờ hộ tịch đã được ghi bổ sung
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, người có yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại mục 7 Biểu mẫu này
Bước 2: Cá nhân hoặc người đại diện đến nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Bước 3: Trong ngày làm việc, cá nhân hoặc người đại diện đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả trao kết quả ngay trong ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính. (bản chính – theo mẫu)
Bản chính Giấy khai sinh của người được thay đổi
Bản chính hoặc Bản sao các giấy tờ chứng minh nhân thân của người có yêu cầu hoặc người có liên quan đến nội dung cải chính: CMND, hộ khẩu, giấy ủy quyền (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
' (25.000 đ)/ trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung hộ tịch - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-077943-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23