Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-077974-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng Tư pháp huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất sau 0,5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp số lượng lớn, không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy khai sinh cấp lại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, người có yêu cầu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định tại mục 7 Biểu mẫu này
Bước 2: Cá nhân, tổ chức đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Bước 3: Chậm nhất sau 0,5 ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ, cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Trong trường hợp số lượng lớn, không quá 02 ngày làm việc
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao kết quả Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài trong thời hạn chậm nhất sau 0,5 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ. Trong trường hợp số lượng lớn, không quá 02 ngày làm việc
Bản chính (cấp lần đầu, cấp lại, đăng ký lại) văn bản các giấy tờ cần chứng thực. Kèm theo bản photo các giấy tờ mà người yêu cầu chứng thực đã xuất trình
Số bộ hồ sơ: Tùy theo nhu cầu của cá nhân, tổ chức
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính Trang 1, trang 2 mức thu 1.000đ/trang. Từ trang thứ 3 trở đi thu 500đ/trang. Tối đa không quá 50.000đ/bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-077974-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [9]

0
29