Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-TTH-086050-TT
Cơ quan hành chính: Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng Kinh tế (hoặc phòng Công thương) huyện/thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (hoặc phòng Công thương) huyện/thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Bước 3: Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện/thành phố
Bước 4: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung thêm.
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận viết giấy hẹn.
Bước 5: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
Thời gian nộp hồ sơ:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
Sáng: từ 07h30 đến 11h00
Chiều: từ 14h00 đến 16h30
Thời gian trả kết quả:
Vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.
Sáng: từ 07h30 đến 11h00
Chiều: từ 14h00 đến 16h30
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (bản chính-theo mẫu)
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh
Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá của thương nhân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Thừa Thiên Huế
Số hồ sơ:
T-TTH-086050-TT
Cơ quan hành chính:
Thừa Thiên - Huế
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25